Ein Tîm

Mae'r holl staff yn ACCURL yn ymroddedig i foddhad cwsmeriaid; rydym yn gwerthfawrogi barn ein partneriaid a'n defnyddwyr terfynol yn fawr, gan mai ein nod cyntaf yw gwella ein perfformiad ac i gyflawni disgwyliadau'r farchnad.

Rydym yn cymryd cyfalaf gwybodaeth ein staff o ddifrif. Am y rheswm hwn, mae gennym ddwsin o beirianwyr sy'n ymroddedig yn benodol i ddylunio. Mae gan y mwyafrif o'n gweithwyr addysg dechnegol, ym mhob swyddfa.

Mae'r Gwasanaeth Cynnal a'i brosesau cysylltiedig hefyd wedi gwella'n sylweddol i warantu lefelau gwasanaeth rhagorol, o ran argaeledd rhannau sbâr a chynnal a chadw amserol.

Ein tîm rheoli a gwerthu:
Ein tîm rheoli a gwerthu

Ein tîm Ymchwil a Datblygu:

Ein tîm RD